Čím by měly být vybaveny moderní sběrné dvory

Sběrné dvory slouží občanům obcí, měst nebo regionů k shromažďování odpadů různého druhu. Tím samozřejmě pomáhají výrazně snižovat riziko vzniku černých skládek a přispívají tak ke zlepšení stavu životního prostředí ve svém okolí.

Co všechno lidé vozí do sběrného dvora

Druhy odpadu, který jednotlivé sběrné dvory přijímají, se vždy liší dvůr od dvora. Jak pro obec, tak i pro její občany je vždy výhodné podávat co nejširší spektrum informací o tom, jaké mají možnosti v oblasti nakládání s odpadem. Důležité je také dobře a správným způsobem motivovat ke třídění a správnému zacházení s odpadovým materiálem. Nejčastěji přijímanými druhy odpadu jsou:

  • Plasty,

  • papír,

  • sklo,

  • kovy,

  • stavební suť,

  • pneumatiky,

  • zeleň

  • a někde také nebezpečný odpad.

sběrný dvůr

Vhodné vybavení

Jak logicky vyplývá z výše uvedeného seznamu, jsou do sběrného dvora potřeba nejen otevřené kontejnery v počtu závislém na druzích sbíraného odpadu, ale především by každý moderní sběrný dvůr měl disponovat lisovacím zařízením, kde může dojít ke snížení objemu odpadů v poměru až 1:10. V důsledku snížení objemu odpadů dochází ke značné úspoře za náklady vynaložené na přepravu neslisovaného, ale pouze volně uloženého odpadu, např. v již zmíněných otevřených kontejnerech. Při výběru správného typu zařízení záleží především na velikosti sběrného dvora (množství vyprodukovaného odpadu). Díky široké škále různých typů zařízení jako jsou malé balíkovací lisy 3-12 t lisovací síly, velké balíkovací lisy 20-100 t, různé typy lisovacích kontejnerů, stacionární lisy s přípojnými kontejnery, ale také plnoautomatické horizontální lisy můžeme zaručit tu největší efektivitu odpadového hospodářství daného sběrného dvora.

K rychlejšímu a snadnějšímu nakládání s odpady

Ke snížení objemu PET lahvi se výborně hodí propichovačka PET láhví. K usnadnění manipulace, ale i především k úspoře času během manipulace s odpadem dobře poslouží vyklápěcí zařízení na různé typy sběrných nádob.

Jako horkou novinku můžeme představit lisovací kontejner, který je koncipován jako výměnná nástavba umístěná na nákladním automobilu, kde je napojena na zdroj energií (elektrický, hydraulický). Kontejner je určený pro sběrné nádoby o objemu 120, 240, 770 a 1100 l, jelikož je vybaven univerzálním integrovaným vyklápěcím zařízením.

Naším cílem je přivést již samotné projektanty na myšlenku, aby sběrné dvory byly vybaveny lisovacími zařízeními, která jsou daleko efektivnější a přínosnější i pro obec, než například otevřené kontejnery. Proto jsme také připraveni vám zprostředkovat kontakty na společnosti, zabývající se vyřizováním dotací z evropských fondů.

Zaujal vás náš článek? Chtěli byste naši lisovací techniku i ve sběrném dvoru vaší obce? Zavolejte nám na +420 465 676 654 nebo napište na e-mail trade@lux-ptz.com a rádi pro vás sestavíme individuální cenovou nabídku.