Překládací stanice

 

Slouží k rychlému přeložení netříděného komunálního odpadu ze svozového (kuka) vozu do velkoobjemových kontejnerů.

Do těchto kontejnerů se přes stacionární lisovací jednotku odpad nalisuje a tím se jeho převoz k dalšímu zpracování (třídící linka, spalovna, apod.) maximálně zefektivní. Předpokládaný poměr slisování je až 5:1 v závislosti na vlastním složení odpadu. Překládací stanice je zpravidla umístěna ve vhodné lokalitě a vzdálenosti od obce nebo ve spádové oblasti pro více obcí.

Zákazníci:
Obce, města, odpadářské firmy a společnosti.

Video


Příslušenství


Ke stažení


Máte dotaz?


    Each party agrees that the data provided thereby in the scope specified herein may be processed by the organizer as an administrator under Act no. 101/2000 Coll., on personal data protection, as amended, for the purpose of sending out requested messages, offering products and services, and sending information about the organizer's events. The organizer is authorized to provide personal data to its contractual partners for the aforementioned purpose and under the terms of this consent. The data may be processed by third parties. The consent is granted on a voluntary basis and can be revoked in writing at any time at the address of the organizer specified in the contacts.

    Aplikace


    Překládací stanice

    Překládací stanice pro efektivní nakládání s odpadem