Vybavení sběrných dvorů

Do sběrného dvora jsou potřeba nejen otevřené kontejnery v počtu závislém na druzích sbíraného odpadu, ale především by každý moderní sběrný dvůr měl disponovat lisovací technikou. Při výběru správného typu zařízení záleží především na velikosti sběrného dvora (množství nahromaděného odpadu). Nabízíme širokou škálu různých typů zařízení jako jsou malé balíkovací lisy 3-12 t lisovací síly, velké balíkovací lisy 20-100 t, různé typy lisovacích kontejnerů, stacionární lisy s přípojnými kontejnery, ale také plnoautomatické horizontální lisy

Pro ještě snadnější práci s odpadem nabízíme i rozmanité příslušenství, například integrované i samostatné vyklápěcí zařízení.

Chcete-li se o sběrných dvorech dozvědět ještě něco navíc, přečtěte si náš článek.