Stacionární lisy do vytížených provozů

Nakládání s odpady je v dnešní době stále čím dál více diskutované téma. Na trhu se objevuje jeden nápad za druhým, který se snaží minimalizovat dopad na životní prostředí a bojovat s odpady po svém. My společně s velkými provozy (například výrobní haly, obchodní centra či sklady) však spoléháme na stacionární lisy, které zvládnou snížit objem odpadu na minimum a zvýšit tak efektivitu při jejich likvidaci.

Princip fungování stacionárního lisu s přípojným kontejnerem

Na začátku je důležité vysvětlit celkový průběh, kterým odpad projde, než se z něj stane skladná krychle. Vyprodukovaný odpad se vloží do lisovací komory, kde je za pomoci velkého tlaku stlačen na co nejmenší možný objem. Slisovaný odpad je následně přemístěn do přípojného kontejneru, který slouží jako taková „úschovna“ pro veškerý nastřádaný odpad. Jakmile je kontejner plný, je možné jej odpojit a samostatně odvézt do místa likvidace odpadu.

Výhody stacionárního lisu s přípojným kontejnerem

Z jakého důvodu se stává tento pomocník v boji s odpady stále oblíbenějším i u menších obcí či firem? Důvodů je hned několik. Počáteční investice, kterou je nutno vynaložit není sice zanedbatelná, ale v dlouhodobém měřítku představuje značné výhody, díky kterým si stacionární lisy s přípojným kontejnerem získávají stále větší publikum.

Minimální objem odpadu

Hlavním důvodem je jednoznačně snížení množství odpadu na minimum. Dnes každý podnik bojuje s nedostatkem místa a zmačkané plastové fólie společně s papírovými obaly v rohu haly představují požírače potřebných centimetrů, které je možné využít k utření většího objemu zisků. Stacionární lisy s přípojným kontejnerem několikanásobně zmenší objem odpadu.

Prostorově nenáročné skladování

Praktický tvar, který získá odpad díky lisování, jej umožní skladovat bez vzniku zbytečných mezer či prázdných míst. Do kontejneru se vejde mnohem větší množství odpadu. To se samozřejmě pojí také s jeho odvozem do místa likvidace.

Ekonomická likvidace odpadu

Stacionární lisy s přípojným kontejnerem umožní odvoz slisovaného odpadu bez nutnosti další manipulace. Není tak třeba žádných rukou navíc k přeskládání balíků do nákladního auta. K likvidaci je jej možné dopravit přímo v kontejneru. Díky skladnému tvaru a snížení objemu na minimum se jej do kontejneru vejde mnohem více, než kdyby byl volně ložený. Vozidlo s kontejnerem tak nemusí absolvovat cestu vícekrát, než je nutné při svozu neslisovaného odpadu.

Jaký stacionární lis je ten pravý

Při výběru vhodného typu stacionárního lisu je důležité vzít v potaz hned několik faktorů, které ovlivní celkový výkon a efektivitu nakládání s odpady.

Objem a druh odpadu

Jako první je důležité vzít v potaz množství vyprodukovaného odpadu, který je potřeba slisovat. Od toho se odvíjí velikost lisovací komory. Důležitou roli hraje také druh odpadu. Určitý typ stacionárního lisu s přípojným kontejnerem zvládne slisovat karton, plast či kov, jiný typ zase zpracuje dřevěné palety.

Prostor, na kterém bude umístěn stacionární lis

Dále zvažte také místo, na kterém bude trvale stacionární lis s přípojným kontejnerem umístěn. Přeci jen si tento pomocník žádá nějaké ty metry navíc, které umožní vašim zaměstnancům snadno manipulovat s odpady. Našim zákazníkům nabízíme opravdu bohatý výběr lisů, které jsou přizpůsobeny jak menším, tak větším podnikům.

Bojujete s každým centimetrem? Vybavte výrobní areál, nemocnici či obchodní dům stacionárním lisem s přípojným kontejnerem a zatočte s odpady jednou provždy. V rámci zákaznických služeb jsme vám při koupi tohoto inovativního řešení nonstop k dispozici na lince technické podpory, včetně zajištění servisu do 24 hodin.