Produkce podnikových odpadů v ČR podle krajů

Je až neuvěřitelné, jak obrovské množství odpadů se během roku vyprodukuje v naší republice. Dobrá zpráva je, že jak fyzické osoby, tak i firmy se rok od roku chovají zodpovědněji k životnímu prostředí a poctivě třídí odpad. Je to to nejmenší, co můžeme v rámci ekologie podniknout. Níže vás seznámíme s tím, které kraje vyprodukují ročně nejvíce podnikového odpadu, z jakých oborů podnikání odpad nejčastěji pochází i s jeho materiálovým složením.

Z krajů „vede“ Praha

Podniky se sídlem na území hlavního města vyprodukují ročně ¼ celkového objemu odpadů, vyprodukovaných v ČR. Na druhém místě je s osminovým podílem na celkové produkci Jihomoravský kraj. Bezkonkurenčně nejméně odpadu pak za rok vyprodukují podniky, sídlící v Karlovarském kraji.

mapa produkce odpadů v ČRProdukce odpadů dle oboru

Podle statistik ČSÚ se v produkci odpadů nejvíce činí ekonomické subjekty působící v oboru stavebnictví. Těm náleží z celkového objemu podnikových odpadů téměř poloviční podíl. Na druhém místě následují firmy ze zpracovatelského průmyslu s 22% podílem a na třetím místě jsou se 14 % firmy, které se zabývají zpracováním odpadů, sanacemi a činnostmi souvisejícími s odpadními vodami. Nejméně odpadu vyprodukují firmy, působící v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství, stejně jako společnosti zabývající se dopravou a skladováním.

Materiály tříděného odpadu

Nejvíce a nejpečlivěji se u nás třídí papír (až 90 % papírových obalů je správně vytříděno do modrých kontejnerů). Následuje sklo a v těsném závěsu za ním plasty. O poznání hůře jsou na tom nápojové kartony, na jejichž správném třídění bychom měli všichni ještě zapracovat.