Moderní obec potřebuje dobře vybavený sběrný dvůr

1 – Maximum pro čistotu obce, ale i pro jejího ekologického ducha uděláte vhodně vybaveným sběrným dvorem. Musí být též správně umístěn, aby byl pro občany v perfektní dostupnosti, současně je však neobtěžoval hlukem, zápachem a svým vzhledem.

Sběrné dvory v obcích jsou důležitou součástí odpadového hospodářství

Díky nim je snadnější udržovat obec v čistotě. Lidi jsou motivování k tomu, aby neshromažďovali odpad a odváží jej do sběrného dvora. Občané se též chovají více ekologicky. V obci se správně třídí větší množství odpadů. Nejen těch, na které jsou po obci umístěné nádoby na separovaný recyklovatelný odpad, ale i jiné. V obcích se sběrnými dvory se daří třídit i odpady, jakými jsou elektroodpad, dřevěný či nebezpečný odpad.

Dobře vybavený sběrný dvůr nesmrdí

Sběrné dvory dnes díky skvělému a dostupnému vybavení pro sběrné dvory nemusí odpuzovat vzhledem ani zápachem. Kvalitní kontejnery, včetně těch bezpečně uzavíratelných na „lákavý“ odpad, jde dále doplnit o kvalitní techniku snižující objem uskladněného a transportovaného odpadu. To ještě více zkvalitňuje fungování sběrného dvora. Ten se navíc rychle zbavuje nevzhledného odpadu, který je vždy dokonale vytříděný a objem odpadu je minimalizovaný.

Důležitá technika pro sběrné dvory

Vedle otevřených kontejnerů by měl každý moderní sběrný dvůr disponovat zejména malými balíkovacími lisy s lisovací silou od 3 do 12 tun, případně též velkými balíkovacími lisy s lisovací silou 20 až 100 tun. Lisovací kontejnery, přípojné kontejnery, stacionární lisy i poloautomatické lisy nabízí společnost LUX-PTZ s.r.o., která je specialistou na odpadové hospodářství.

Správný výběr techniky šetří náklady

Neobjednávejte techniku pro sběrné dvory bez uvážení. Ideální je využít bezplatné poradenství  ohledně správného výběru typu kontejnerů a techniky pro dle plánované kapacity sběrného dvora. Ideální je též nehledat jenom dodavatele, ale partnera, který pomůže s postupným rozvojem sběrného dvora a postará se nejen o záruční, ale i o pozáruční servis.

 

Kompletní vybavení sběrného dvora - lisovací zařízení, otevřené kontejnery