We use cookies on our website. Cookies are files that are used to measure site functionality, customize site content, help make you happy on our site. By using this website you agree to this. More info >

Sorting lines:

The requirement to sort materials according to various criteria occurs at different stages of the production and recycling process.

It may be required that the material be sorted according to its size or type.

Customers:

The arrangements for sorting technology for waste and other secondary raw materials are always made individually and in person with each investor. Our deliveries are comprehensive, i.e. they include everything from the project, through production, assembly, and electrical installations, to regular service. We always prepare a specific device for the customer and his needs. The smallest technologies may process only a few dozen tons of material per year while the upper limit of the device’s output is not limited.

Line equipment:

Chain conveyor for loading presses, crushers and containers, interconnecting technological conveyors, a rotary separator, magnetic separator, sorting table, roller conveyor, sorting cabin, sorting conveyor, HVAC equipment, electrical installations, and a control program.

We provide comprehensive service: project planning – production – transport – assembly – service.

Video


Příslušenství


Ke stažení


Máte dotaz?


  1. Každý účastník souhlasí s tím, že jím poskytnuté údaje v rozsahu zde uvedeném mohou být až do odvolání tohoto souhlasu zpracovány organizátorem jakožto správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem rozesílání vyžádaných zpráv, nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o akcích organizátora. Organizátor je oprávněn osobní údaje poskytnout k výše uvedenému účelu za podmínek tohoto souhlasu svým smluvním partnerům. Zpracování může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu organizátora uvedenou v kontaktech.
 

Aplikace


Sorting lines

Třídící linky na odpad